RODO

Obowiązek informacyjny- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z artykułem 13 RODO.INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

z Zakład Handlu i Usług TRANSMAT Karol Sowa, ul. Solskiego 37, 32-800 BrzeskoDane administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zakład Handlu i Usług TRANSMAT Karol Sowa,

ul. Solskiego 37,

32-800 Brzesko

tel: 14 66 35 075

 

We wszystkich sprawach związanych z ochrona danych osobowych można się kontaktować z Panem Karolem Sowa.Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osoby fizycznej zawierającej umowę cywilnoprawną z Administratorem (dalej zwanej Kontrahentem) przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.


Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe Kontrahentów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom administracji publicznej oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy cywilnoprawnej z Administratorem np. podmiotom za pomocą których Administrator wykonuje swoje zobowiązanie, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe Kontrahentów przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.


Prawa przysługujące Kontrahentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Kontrahentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kontrahentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.giodo.gov.pl

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Kontrahentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

Raty żagiel

Oferujemy Państwu zakupy opału w systemie ratalnym Żagiel.

Raty Żagiel

© Copyrights ZHiU Transmat Karol Sowa | Projekt i wykonanie -> www.dwawjednym.pl
Odsłon : 17168